Rodzinny ekspres

„Wskazanie aż po krańce ziemi powinno uczniom Jezusa każdego czasu stawiać pytanie i powinno ich zawsze przynaglać, by wychodzili poza tradycyjne miejsca, aby dawać o Nim świadectwo. Pomimo wszelkich udogodnień, jakie niesie ze sobą postęp nowoczesności, istnieją dziś jeszcze obszary geograficzne, do których nie dotarli jeszcze misyjni świadkowie Chrystusa z Dobrą Nowiną o Jego miłości” – napisał papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Misyjny, który obchodzimy 23. października. Tematem Orędzia są słowa zaczerpnięte z Księgi Dziejów Apostolskich: Będziecie moimi świadkami.
W programie, podążając za słowami papieża Franciszka przypomnimy, że każdy chrześcijanin jest wezwany do bycia misjonarzem i świadkiem Chrystusa. Powiemy o tożsamości Kościoła, która właśnie polega na ewangelizowaniu, wskażemy jak żyć misją, która została nam powierzona, w końcu, w jaki sposób dawać świadectwo, by być świadkiem Chrystusa.