Rodzinny ekspres

„Człowiek nie tworzy prawdy, ale ją odkrywa. Trzeba umieć stanąć w blasku prawdy, by ją odkrywać i według niej kształtować swoje wybory i wszystkie dziedziny swojego życia” – to słowa kardynała Kazimierza Nycza, które szczególnie obrazują nam hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Hasło Dnia to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6. sierpnia 1993 roku. Jej głównym przesłaniem jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia. W programie porozmawiamy o znaczeniu tych słów w kontekście encykliki „Blask Prawdy”.