Rodzinny ekspres

Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Maryi. Z kolei święty Jan Maria Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś Maryjo” wypowiedziane dobrze i z wiarą, potrząsa całym piekłem. Natomiast św. Franciszek z Asyżu powtarzał: Gdy wymawiam „Zdrowaś Maryjo” wtedy uśmiecha się do mnie całe niebo, cieszą się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani – to tylko niektóre z wypowiedzi obrazujących istotę modlitwy różańcowej. W programie porozmawiamy o tym, czym jest modlitwa różańcowa i jak ważne jest moje spotkanie z Maryją.