Rodzinny ekspres

Święty Ludwik Grignion de Montfort mówił, że słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo” są najpiękniejszymi gratulacjami, jakie Archanioł Gabriel złożył Maryi. Z kolei święty Jan Maria Vianney mawiał, że jedno „Zdrowaś Maryjo” wyp