Rodzinny ekspres

Miłość małżeńska jest największą przyjaźnią, gdyż zawiera wszystkie jej cechy: bliskość, wierność, wzajemność, zaufanie, szacunek, wczuwanie się w potrzeby małżonka, troskę, odpowiedzialność oraz pragnienie dobra drugiej osoby. W małżeństwie trzeba d