Rodzinny ekspres

Relacje międzyludzkie ułożone są w ścisłą hierarchię: od dnia ślubu do końca życia najważniejszy ma być współmałżonek, potem dzieci, rodzice, a następnie inni ludzie. Przestawienie tej kolejności zwykle kończy się katastrofą. W naszym wrześnio