Rodzinny ekspres

Papież Franciszek, podczas jednej z katechez mówił: istnieją dwa rodzaje prześladowania w stosunku do chrześcijan: jawne – męczennicy za wiarę i wyrafinowane – które ostatecznie odbiera człowiekowi wolność, także co do sprzeciwu sumienia.
Dziś, kończąc wakacyjny cykl poświęcony ośmiu błogosławieństwom, powiemy o ostatnim: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.