Rodzinny ekspres

Papież Franciszek, podczas jednej z katechez mówił: istnieją dwa rodzaje prześladowania w stosunku do chrześcijan: jawne – męczennicy za wiarę i wyrafinowane – które ostatecznie odbiera człowiekowi wolność, także co do sprze