Rodzinny ekspres

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” – to siódme błogosławieństwo, które będziemy rozważać w naszym wakacyjnym cyklu. Jakże bardzo aktualne w obecnych czasach. Papież Franciszek zwraca uwagę, że: Jezus nie mówi Błogosławieni głosiciele pokoju: wszyscy potrafią go głosić, nawet w sposób obłudny czy wręcz kłamliwy. Mówi Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, to znaczy ci, którzy go tworzą. Wprowadzanie pokoju jest pracą fachową: wymaga pasji, cierpliwości, doświadczenia, wytrwałości. Błogosławieni to ci, którzy sieją pokój poprzez swoje codzienne działania, swoje postawy i gesty służby, braterstwa, dialogu, miłosierdzia.