Rodzinny ekspres

„Prawdziwym uczniem Jezusa jest ten, którego tożsamość określają Błogosławieństwa” – mówił papież Franciszek, podczas jednej z audiencji. Często być może słuchamy Jezusa, ale nie idziemy za Nim, ponieważ jesteśmy zbytnio przywiązani do własnych idei i pewników. To nie Bóg ma wejść w naszą logikę, ale my w Jego podkreślał. Dziś w programie kontynuujemy rozważania przekazane nam w Błogosławieństwach, i dochodzimy do czwartego: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.