Rodzinny ekspres

Święty Maksymilian Maria Kolbe powiedział, że łagodność jest Boskim działaniem. Przemoc wypływa z władzy, która czuje się zbyt słaba. Bóg nie ma potrzeby łamania ludzi, aby dominować. Taki jest nasz Bóg. Taki jest Jezus delikatny, łagodny, pokorny. On nie musi nikomu udowadniać swojej potęgi i władzy. W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym ośmiu błogosławieństwom, rozważymy trzecie błogosławieństwo: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.