Rodzinny ekspres

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”. Wydaje sią, że w tych słowach jest sprzeczność, gdyż płacz nie jest znakiem radości i szczęścia. Czy można być szczęśliwym, smucąc się? Dziś w programie rozważymy dru