Rodzinny ekspres

Czas jest największym darem Boga. Tak, właśnie nasz czas, w który wdziera się wieczność – mówił o. Jan Góra. Mieć czas dla bliźniego. To jest pierwszy warunek przykazania miłości. Jak nie masz czasu dla drugiego człowieka,