Rodzinny ekspres

„Zło nie pochodzi od Boga, lecz jest skutkiem ludzkich grzechów. Kiedy przytłaczają nas doniesienia o wypadkach i czujemy się bezsilni wobec zła, często zadajemy sobie pytanie: czy to może kara Boża? Czy zsyła On wojnę lub pandemię, aby