Rodzinny ekspres

„Zło nie pochodzi od Boga, lecz jest skutkiem ludzkich grzechów. Kiedy przytłaczają nas doniesienia o wypadkach i czujemy się bezsilni wobec zła, często zadajemy sobie pytanie: czy to może kara Boża? Czy zsyła On wojnę lub pandemię, aby ukarać nas za nasze grzechy? I dlaczego Pan nie interweniuje?” – mówił papież Franciszek w jednym z rozważań poprzedzających modlitwę „Anioł Pański”. O tym, dlaczego Pan Bóg nie karze i o wolności, którą nam pozostawia, porozmawiamy w programie.