Rodzinny ekspres

Na jednym ze spotkań papieża Franciszka z dziećmi, Ojciec Święty zapytał: „Co jest lepsze, gdy widzę złą osobę, której jest zimno: odchodzę czy zatrzymuję się?”. „Zatrzymuję się” – odpowiedzieli najmłodsi. „Trzeba zawsze sobie pomagać. Dzisiaj jesteśmy tu, bo jesteśmy przyjaciółmi, którzy chcą sobie nawzajem pomagać”.
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, porozmawiamy o tym, jak z chrześcijańską troską wychowywać dziecko, by umiało podejmować rozsądne decyzje, było otwartym na potrzeby innych i wiedziało, że w trudnych sytuacjach jest z nim zawsze Pan Bóg.
„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” – to z kolei słowa Jana Pawła II. Sobór watykański II w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationi”s nie mówi o wychowaniu katolickim, ale chrześcijańskim: Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem. Istotą wychowania katolickiego jest zatem nawiązanie osobistej przyjaźni z Bogiem. Ale jak to robić? W programie porozmawiamy właśnie o tym. Powiemy, czym jest chrześcijańskie wychowanie, na co szczególnie kładzie nacisk i co jest jego istotą. Porozmawiamy także o roli rodziców w procesie wychowania, ale także katechetów, zwłaszcza w procesie wyboru odpowiednich wartości.