Rodzinny ekspres

Jałmużna to trzeci ważny element życia duchowego. W wąskim znaczeniu stanowi ona datek przekazany osobie potrzebującej. W szerokim sensie chodzi o naszą postawę miłości chrześcijanina wobec innych ludzi. A co za tym idzie, odkrycie własnych talentów i służeniem nimi osobom potrzebującym. Takie właśnie rozumienie jałmużny najpełniej ukazał nam Jezus. Jałmużna szczególnie wybrzmiewa w okresie Wielkiego Postu, bowiem musimy sobie po raz kolejny zdać sprawę, że całe życie Jezusa zmierzało do największej jałmużny, jaką była ofiara z samego siebie na krzyżu. W programie powiemy też o takim postrzeganiu jałmużny, o którym mówi papież Franciszek: praktykowanie jałmużny uwalnia nas od chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem - to, co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele.