Rodzinny ekspres

Kryteriami prawdziwej miłości jest jej konkretność i udzielanie się, dialog, a nie izolowanie się – powiedział papież Franciszek. Ojciec Święty zaznacza, że istnieją dwa kryteria pozwalające nam odróżnić prawdziwą miłość. Pierwsze z nich, to fakt, że miłość bardziej przejawia się w czynach niż w słowach. Komunikowanie miłości w małżeństwie i rodzinie. Trudno o bardziej radosny temat. Ewangelia powtarza nam cały czas zasadę, że zło zwycięża się dobrem.