Rodzinny ekspres

2 lutego Kościół katolicki obchodzi Święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna Jezusa Chrystusa w świątyni jerozolimskiej. Tego dnia przypada także Dzień Życia Konsekrowan