Rodzinny ekspres

Trzeba podążać w kierunku jedności chrześcijan, jeszcze bardziej zdecydowanym krokiem, zaczynając od modlitwy. Te słowa Ojca Świętego Franciszka nawiązują do zaczynającego się właśnie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Co roku, od 1908, pomiędzy dniem wspominającym św. Piotra a dniem upamiętniającym nawrócenie św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań modlą się o dialog. W Rodzinnym ekspresie powiemy, dlaczego ważny jest dialog pomiędzy wyznawcami chrześcijaństwa. W jaki sposób możemy głosić ideę ekumenizmu, pamiętając, że zaczyna się ona od pojedynczego człowieka... Bo to nie tylko kwestia otwartości osób, ale także uwrażliwianie na bardzo różne konteksty chrześcijaństwa światowego. W końcu powiemy, jak modlić się nie o to, jak my widzimy ekumenizm, ale o to, aby Bóg przywrócił jedność swoimi metodami, zwracając uwagę, że w tym działaniu ważna jest miłość bliźniego.