Rodzinny ekspres

„Droga parami do nieba prowadzi przez małżeńską zwyczajność. W niej właśnie można odnaleźć nadzwyczajność: głęboką relację z Bogiem” – te słowa Jana Pawła II bardzo obrazowo pokazują, czym jest małżeństwo. W programie porozmawiamy o