Rodzinny ekspres

W atmosferze Bożego Narodzenia przypominamy prawdę chrześcijańską, by człowiek otwierał się na innych ludzi, żeby to była prawda, którą przyjmujemy w sercu. Powiemy też nie tylko o naszym otwarciu na drugiego człowieka, ale także o naszym otwa