Rodzinny ekspres

– Jak wszystkim znającym Was, tak i mnie bardzo bliską bowiem jest duchowo Wasza Matka Założycielka. Zarówno przez swe dzieło opieki nad niewidomymi, przepojone ofiarnym miłosierdziem Chrystusa, jak również przez głęboko chrześcij