Rodzinny ekspres

Po co nam wspólnota i otwarte spotkania? Czasem jest konferencja, zawsze msza, raz w miesiącu adoracja w ciszy. Często można poprosić o modlitwę wstawienniczą. Na wiarę w pojedynkę jesteśmy często za słabi. Oczywiście wszystko zaczyna się i ko