Rodzinny ekspres

W odcinku przedstawiamy sylwetkę św. Elżbiety Seton. Była oddaną żoną i matką pięciorga dzieci. Kiedy zmarł jej mąż, została bez środków do życia i sama musiała zapewnić godny byt potomstwu. Otworzyła w swoim domu szkołę, co ostatecznie doprowadziło do założenia pierwszej katolickiej szkoły w Stanach Zjednoczonych. Cechowało ją wyjątkowe męstwo. Jest przykładem przezwyciężania przeszkód i trudów, z jakimi musimy borykać się w naszym życiu i wzorem do naśladowania dla matek samotnych i pracujących.