Rodzinny ekspres

W odcinku wyjaśnimy, dlaczego bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Jakimi darami obdarza Duch Święty i jak je powinniśmy umieć wykorzystać w życiu. W jaki sposób ten sakrament umacnia naszą wiarę. Przypomnimy, że jest to