Rodzinny ekspres

11 czerwca, w Krakowie, odbył się akt poświęcenia Narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jest to odnowienie aktu na pamiątkę wydarzeń sprzed 100 lat. W związku z tym wydarzeniem, akt poświęcenia zostanie również dokonany tego samego