Rodzinny ekspres

Każdemu Spotkaniu Młodych Lednica 2000 towarzyszy hasło, które ma prowadzić i być myślą przewodnią, tematem i kierunkiem myślenia przed, w trakcie i po Spotkaniu. 5 czerwca 2021 roku będziemy wsłuchiwać się w hasło: „Usłysz, by uczyć się wsłuchiwać się w głos sumienia”. Jest to dar od Boga, który pomaga znaleźć nam odpowiedzi na wszelkie nurtujące nas pytania. I właśnie o tym, jak pomóc w usłyszenie naszego głosu sumienia porozmawiamy w programie. Spotkanie Młodych na Lednicy ma wspomóc młodego człowieka w szukaniu głosu sumienia i odpowiedzi kim jest człowiek dlaczego jest po co żyje i kim ma się stać. Podpowiedzią i wsparciem ma być Jan Chrzciciel. Określany jako mistrz ciszy, nauczyciel zasłuchania, prorok prostoty i przyjaciel Oblubieńca. W programie porozmawiamy o tym, w jaki sposób, w obecnym świecie, usłyszeć głos Boga i podążać za nim.