Rodzinny ekspres

Chrzest jest wielkim darem i tajemnicą! „Należałoby sobie życzyć, aby wszyscy synowie Kościoła coraz lepiej to sobie uświadamiali” – to słowa Jana Pawła II. Żeby uświadamiali sobie rodzice, ale także wybrani przez nich rodzice chrzestni. Ojciec Franois Potez, proboszcz parafii Notre Dame du Travail w Paryżu zwracał uwagę: To właśnie rodzice chrzestni witają nowoochrzczonych w chrześcijańskiej wspólnocie i towarzyszą mu w jego duchowej podróży. Pytamy kto może zatem zostać chrzestnym?. Co oznacza doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem? Mówimy także, dlaczego ważna jest świadomość posiadania świętego nosiciela swojego imienia.