Rodzinny ekspres

Chrzest jest wielkim darem i tajemnicą! „Należałoby sobie życzyć, aby wszyscy synowie Kościoła coraz lepiej to sobie uświadamiali” – to słowa Jana Pawła II. Żeby uświadamiali sobie rodzice, ale także wybrani przez nich rodzice chrze