Rodzinny ekspres

Wychowanie chrześcijańskie dziecka polega na stworzeniu odpowiedniej atmosfery, która sprzyja przekazaniu podstawowych wiadomości religijnych, na ukształtowaniu postawy moralnej, by życie było zgodne z wyznawaną wiarą. Rodzice są pierwszymi na