Rodzinny ekspres

Zbliżamy się do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymasa, który był nie tylko wybitnym przywódcą duchowym, ale i mężem stanu, autorytetem moralnym, duchowym współtwórcą przemian społecznych, które doprow