Rodzinny ekspres

W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził życzenie: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu kanonizacji siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła katolickiego. W programie powiemy dlaczego tak bardzo Jezusowi zależało, aby było to święto, a raczej aby ludzie wiedzieli o bożym miłosierdziu? Do kogo jest ono skierowane? Co powinniśmy zrobić, aby w pełni w nim uczestniczyć? Jakie dary otrzymujemy? Co jeszcze w objawieniach powiedział Jezus siostrze Faustynie?