Rodzinny ekspres

Rozmawiamy o tym, w jaki sposób pomóc choremu w jego cierpieniu i jaką rolę w tej pomocy odgrywają duszpasterze. Choroba w życiu człowieka nie jest niczym wyjątkowym. Jest integralną częścią naszego życia. W historii Kościoła nie brak ś