Rodzinny ekspres

W dzisiejszym programie, w kontekście Dnia Islamu, porozmawiamy właśnie o tym jak ważne jest aby spojrzeć na muzułmanina oczami brata. Zachęcał nas do tego podczas swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II. Do tego, by spojrzeć oczami chrześcijanina usuwając ignorancję, uprzedzenia, nienawiść i wszystkie inne uczucia, które trzymają ludzi z dala od siebie. Porozmawiamy jak wzajemnie budować most pomiędzy naszymi religiami w środowiskach, w których żyjemy. W jaki sposób wzajemnie siebie poznawać, łamiąc stereotypy i uprzedzenia, pokonując własny lęk przed innością i niezrozumieniem. W jaki sposób starać się, za nauką świętego Jana Pawła II, być apostołem dialogu i porozumienia.