Rodzinny ekspres

Porozmawiamy o naszej roli, roli wnuków wobec naszych dziadków. Dzień Babci i Dziadka to oddanie szacunku tym, którzy swoją mądrością i doświadczeniem życiowym pomagają nam umiejętnie poruszać się w naszej codzienności. Są oni cz