Rodzinny ekspres

Co roku, poczynając od pierwszej niedzieli adwentu, Kościół poprzez cykl niedziel i świąt, stara się nam uświadomić zbawcze działanie Boga w dziejach człowieka, ludzkości, świata. Właśnie dlatego adwentus znaczy przyjście – i te prawdy p