Rodzinny ekspres

W programie przypomnimy, że miłość własnej ojczyzny jest konkretyzacją uniwersalnego nakazu miłości Boga i człowieka. W chrześcijańskiej perspektywie miłość własnej ojczyzny wyraża się przede wszystkim przez postawę służby oraz troski i odpowiedzialn