Rodzinny ekspres

Ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie „Totus Tuus”. Te słowa „Totus Tuus” – „Cały Twój” wyrażają postawę Papieża wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji wobec człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było właśnie pełną realizacją zawierzenia Bogu siebie i świata przez Maryję. W programie rozmawiamy o tym, kim jest Maryja? Poddamy pod osobistą refleksję pytanie o to, kim Maryja jest dla każdego z nas? W oparciu o nauczanie Jana Pawła II podpowiemy, dlaczego warto mieć w Maryi duchową przyjaciółkę.