Rodzinny ekspres

Ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie „Totus Tuus”. Te słowa „Totus Tuus” – „Cały Twój” wyrażają postawę Papieża wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji wobec człowieka i całego świat