Rodzinny ekspres

„Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa dała nam zwycięstwo” – takiej treści napis umieszczono na jednej ze ścian kaplicy dziękczynnej, którą Wenecjanie wznieśli w swym mieście po zwycięskiej bi