Rodzinny ekspres

W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym Społecznej Krucjacie Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego, w tym odcinku programu dziewiąta nauka Prymasa Tysiąclecia – Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Krucjata Miłości kardynała Wyszyńskiego nie miała pozostawać w sferze ogólników, lecz dawała możliwość działania każdemu człowiekowi oczywiście według możliwości. A czy nam się to uda? Możemy spróbować.