Rodzinny ekspres

„Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości”. To słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym Społecznej Krucjacie Miłości Prymasa Tysiąclecia dziś szósta nauka – Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Receptę na odnalezienia w sobie takich pokładów miłości wskażemy w tym programie.