Rodzinny ekspres

„Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości”. To słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym Społecznej Krucjacie Miłości Prym