Rodzinny ekspres

W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym Społecznej Krucjacie Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego, tym razem piąta nauka Prymasa Tysiąclecia: „Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody”. Program Krucjaty nie miał pozostawać w sferze ogólników, lecz dać możliwość działania każdemu człowiekowi według możliwości.