Rodzinny ekspres

W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym Społecznej Krucjacie Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego, tym razem piąta nauka Prymasa Tysiąclecia: „Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody&rdqu