Rodzinny ekspres

Kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu poświęconego Społecznej Krucjacie Miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tym razem czwarta nauka Prymasa Tysiąclecia: Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć. Jak to zrealizować w naszym codziennym życiu? Receptę wskażemy w programie.