Rodzinny ekspres

W naszym wakacyjnym cyklu poświęconym Krucjacie Miłości, trzecia nauka Prymasa Tysiąclecia, czyli „Mów zawsze życzliwie o drugich, nie mów źle o bliźnich”. – Wychodząc z domu do pracy, wnoście wszędzie pokój Boż