Rodzinny ekspres

Kontynuujemy wakacyjny cykl poświęcony naukom kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym odcinku zastanowimy się nad kolejnym punktem Krucjaty Miłości, który brzmi: „myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim”. Prymas Polski pragnął, aby społeczeństwo podejmowało walkę z otaczającym złem poprzez przemianę swoich serc. Program Krucjaty nie miał pozostawać w sferze ogólników, lecz dać możliwość działania każdemu człowiekowi według jego możliwości.