Rodzinny ekspres

W tym roku przeżywać będziemy beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aby poznać bliżej nauki Sługi Bożego przez dziesięć najbliższych wakacyjnych tygodni będziemy prezentować ABC Społecznej Krucjaty Miłości prymasa. To wskazówki, poprzez które chciał on dać ludziom nadzieję i wlać w ich serca nowego ducha. Pragnął pokazać, że niezależnie od panującego systemu, chrześcijanin może żyć zgodnie z Ewangelia. Zaczynamy od pierwszej nauki – Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje.