Rodzinny ekspres

Szacunek to wzajemne poznanie się – poznanie partnera dialogu oraz bogactwa jego kultury i religii. Jak dziś rozumiemy słowo „szacunek”? Czy w codziennym życiu umiemy okazać szacunek dla inności? Na ile we współczesnym świeci