Rodzinny ekspres

W tym odcinku program wyjaśnimy, co to znaczy zadośćuczynienie, czym ono jest oraz w jaki sposób zadośćuczynienie należy czynić wobec Boga i wobec bliźniego. Uświadomimy, że Boże przebaczenie nie wynika nigdy z tego, w jaki sposób zadość uczynimy, ale wynika z wielkiej miłości Boga do człowieka. Boże przebaczenie jest zawsze darmowe, nie można sobie na nie zasłużyć, wypracować go czy je odrobić. Przypomnimy, że w zadośćuczynieniu chodzi przede wszystkim o nawrócenie.