Rodzinny ekspres

W tym odcinku dowiemy się, na czym polega żal za grzechy. Co to jest żal doskonały. Jaki żal wystarcza do uzyskania przebaczenia w sakramencie pojednania. I na czym polega doskonalenie motywów żalu. Zwrócimy uwagę też na to, że nie każde poczucie winy prowadzi do autentycznego żalu za grzechy – widać to szczególnie w postawie Judasza i Piotra. Na końcu dowiemy się, co to znaczy Boże przebaczenie.