Rodzinny ekspres

Przez pięć najbliższych sobót pomożemy dobrze przygotować się do spowiedzi wielkopostnej. W tym odcinku rozważymy, czym jest rachunek sumienia. Rachunek sumienia to spojrzenie na siebie w świetle Bożej miłości. Jest pełnym miłości spotkaniem z Bogiem Sprawiedliwym. To doświadczenie Boga, który się nie gniewa, ale wybacza. Ale rachunek sumienia to nie tylko szukanie w sobie słabości i grzechów; to uświadomienie sobie jak wiele dobra otrzymuję od Boga i co z tym dobrem robię. W naszych rozważaniach oprzemy się o ignacjański rachunek sumienia.