Rodzinny ekspres

W tym odcinku mówimy jak wielką rolę w wychowaniu odgrywa ojcostwo. Podkreślamy, że to nie tylko psychologiczne wsparcie rozwoju dziecka, ale i moralna podpora, jakich potrzebują dzieci zwłaszcza w okresie dorastania. Ojciec to także duchowy przewodnik. Święty Jan Paweł II mówił „Praca warunkuje założenie i egzystencję rodziny. Te dwa kręgi wartości jeden związany z pracą, drugi wynikający z rodzinnego charakteru życia ludzkiego muszą łączyć się z sobą prawidłowo i prawidłowo się przenikać”.