Rodzinny ekspres

W tym odcinku mówimy jak wielką rolę w wychowaniu odgrywa ojcostwo. Podkreślamy, że to nie tylko psychologiczne wsparcie rozwoju dziecka, ale i moralna podpora, jakich potrzebują dzieci zwłaszcza w okresie dorastania. Ojciec to także duchowy p