Rodzinny ekspres

W tym odcinku porozmawiamy o tym, czym jest dialog małżeński? Jak istotne jest przy Bożej pomocy zastanowić się, co zagraża naszemu małżeństwu i jak możemy umocnić jego więź. Papież Franciszek przypomina: Chcesz nauczyć się lepiej słuchać i prowadzić autentyczny dialog? Poznaj pięć zasad dobrej komunikacji. Jest to czas, poczucie bycia ważnym, elastyczność i wielkoduszność, wrażliwość oraz troska o siebie. Podkreślimy, że dialog oznacza pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem, dzielenia się przed dyskutowaniem, a przede wszystkim przebaczanie.