Rodzinny ekspres

– Autentyczność misji Kościoła zależy nie od sukcesu lub satysfakcjonujących rezultatów, ale od pójścia naprzód z odwagą zaufania i pokorą powierzenia się Bogu. Jest to świadomość, że jesteśmy małymi i słabymi narzędziami, które w rękach Boga i z Jego łaską mogą dokonywać wielkich dzieł – mówił papież Franciszek. W tym odcinku programu zastanawiamy się nad tymi słowami Papieża i mówimy, co my i nasi bliscy możemy zrobić dla misji i misjonarzy.